Ishtirok etish

Ish jarayoni 

OAV uchun

04/09/20

  1. Mahalliy mutaxassislar ishtirokidagi IdeaThon va loyihalarni saralash
  2. Akselerator loyihalar faoliyati: maʼruza, trening va mahurat darslari
  3. Psixolog, biznes-trenerlar bilan mashgʻulotlar, ekspertlar bilan alohida darslar
  4. Mahalliy mutaxassislar bilan alohida darslar
  5. Speed Mentoring va MOCK Sales interfaol darslari
  6. Alohida trenerlar darslari
  7. Investor va jurnalistlar uchun namunaviy kun